İslamdan yüksək şərəf yoxdur

Hz Əli (ə) null

Əsas Menu
Alimlərimizin SaytlarıAllahın CC adlarıNamaz Dinin Sütunudur

Namaz Qılırsınızmı?
Ümumi səslər: 346

Bölmələr

Salam [156]
Salamun Əleykum


14 Məsum

1.Hz Məhəmməd (s.ə.s)
2.Hz Əli (ə)
3.Hz Fatimə (s.ə)
4.Hz Həsən (ə)
5.Hz Hüseyn (ə)
6.Hz.Zeynalabidin (ə)
7.Hz Baqir (ə)
8.Hz Cəfəri Sadiq (ə)
9.Hz Kazim (ə)
10.Hz Rza (ə)
11.Hz Nəqi (ə)
12.Hz Təqi (ə)
13.Hz Həsən Əskəri (ə)
14.Hz Mehdi (ə.f)


Səhabələr

Əmmar Yasir (r.ə)

Hücr ibn Ədiyy (r.ə)

Bilal Həbəşi (r.ə)

Meysəm Təmmar (r.ə)

Müslüm ibn Əqil (r.ə)

Həbib ibn Məzahir (r.ə)

Salman Farisi (r.ə)


Sizdə Zəvvar Olun


 
Əhlibeyt TV


Qan Yaddaşımız


Admin-Xalid Azadoğlu


Dövlət Bayrağımız
Hədis kitabları

Əhli Beyt (ə.s.)
40 məclis - 1000 hədis
Camaat namazı hədisləri
14 məsumdan möcüzələr
Nəhcul Bəlağə (türkcə)
Mizanul Hikmət (1-ci cild)
Mizanul Hikmət (2-ci cild)
Səhifeyi Səccadiyyə
Nəhcul Bəlağə (1-ci hissə)
Nəhcul Bəlağə (2-ci hissə)
Bir dəstə gül
Ğurərul Hikəm
Tuhəful Ukul (ağıllara hədiyyə)
Məscidlərin fəziləti
Hədis çırağı (İmam Rza (ə.s.)


Videolarımız

Namazı Belə Qılaq

Böyük İslam Alimləri

Saytda olanlarÜmumi: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0


Saytımıza Daxil OlKəbəMain » 2011 » Avqust » 27 » Musəlmanların mübarək on gecəsi
11:23 AM
Musəlmanların mübarək on gecəsi
1— QƏDR GECƏSİ: Ramazan ayının içinde olan bir gecedir.Quran-i Kerimde medh edilen en qiymetli gecedir.Müselmanların müqeddes Quran kitabı Resulallaha bu gece gelmeye başladı. 
 2 — ƏRƏFƏ GECƏSİ: erefe günü ile Qurban bayramının birinci günü arasındakı gecedir. Zil-hicce ayının doqquzuncu ve onuncu günleri arasındakı gecedir.erefe günü 1000 ixlas suresinin oxunmasının cox savab olduğu bir hedisde bildirilir. 
3 — FİTR BAYRAMI GECeSİ: Ramazan ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındakı gecedir.
 4 — QURBAN BAYRAMININ GECƏLƏRİ: Qurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonrakı gecelerdir.Bu üç güne Eyyam-i nahr deyilir. 
 5 —MÖVLUD GECƏSİ: Rebiul-evvel ayının onbirinci ve onikinci günleri arasındakı gecedir.Dünyadakı bütün insanlara Peyğember olaraq gönderilen , Peyğemberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafa eleyhisselamın doğulduğu gecedir.Miladın 571-ci ilinde doğulduğu söylenilmekdedir.Bu gece Qedr gecesinden sonra, en qiymetli gecedir.Bu gece o doğulduğu üçün sevinenler efv olur. Mevlid doğum zamanı demekdir. Rebiul-evvel ilk bahar demekdir. 
 6 — BƏRAT GECƏSİ: Şaban ayının onbeşinci gecesidir.Yeni ondördüncü günü ile onbeşinci günü arasındakı gecedir.ALLAH TeALA ezelden, heç bir şeyi yaratmadan evvel arzu eledi , bunlardan bir il içinde olacaq her şeyi bu gece meleklere bildirdi.Quran-i kerim Levh-il-mahfuza bu gece endirildi.Resulallah s.a.s.(sallallahu aleyhi sellem) bu gece çox dua etdiyi söylenilir. 
 7— MERAC GECƏSİ: Receb ayının iyirmiyeddinci gecesidir.Merac nerdivan demekdir.Resulallahın göylere çıxarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüyü gecedir. 
 8 —RƏGAİB GECƏSİ: Receb ayının ilk cüme gecesidir.Receb ayının her gecesi elexsüsde cüme geceleri çox qiymetlidir. Receb möhterem, qiymetli demekdir. 
Peyğember s.a.s bele buyurub:
Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu gününde oruc tut! Hamısını tutmuş kimi savab qazanarsan, çünki her tutulan oruc üçün savablar on misli ile yazılır.Yalnız Receb ayının ilk Cüme gecesini (Regaib gecesi) unutma.
9 — MeHeRReM GECeSİ: Meherrem ayının birinci gecesidir. Müselmanların qemeri yeni il gecesidir.Meherrem ayı qemeri ilinin ilk ayıdır.
 10 —AŞURA GECƏSİ: Meherrem ayının onuncu gecesidir.Meherrem ayı Quranda qiymet verilen dörd aydan biridir.Aşure bu ayın en qiymetli gecesidir.Aşure günü olanlar: 
-ADeM eleyhissalamın tövbesinin qebul olunması,
-NUH eleyhissalamın gemisinin tufandan qurtarılması,
-YUNUS eleyhissalamın balığın qarnından çıxması,
-İBRAHİM eleyhissalamın Nemrudun ateşinde yanmaması,
-İDRİS eleyhissalamın diri olaraq göye çıxarılması,
-YAQUB eleyhissalamın oğlu Yusuf eleyhissalama qovuşması ve gözlerindeki perdenin qalxması,
-YUSUF eleyhissalamın quyudan çıxması,
-EYYUP eleyhissalamın xestelikden qurtulması,
-MUSA eleyhissalamın Qızıldenizden keçib fironun boğulması,
-İSA eleyhissalamın viladeti ve yehudilerin zülmünden qurtarılıb, diri olaraq göye çıxarılması,

İmam Hüseyn o gün şehid oldu deyerek matem tutmaq, özlerini döymek bidatdır yeni günahdır.İslamda matem saxlamaq yoxdur.Müselmanlar yalnız Aşure günü matem tutmaz Kerbela faciesini xatırladıqları her zaman üzülür, qelbleri sızlayar, gözleri qan ağlayar.eger islamda metem saxlamaq olsaydı, yalnız AŞURe günü deyıl, Resulullahın Taifde mübarek ayaqlarının qana boyandığı, Uhudda mübarek dişinin qırılıb, mübarek üzünün qanadığı ve vefat etdiyi gün matem tutlardı.
Yuxarıda gösterile gecelerden başqa fitr bayramını diger geceleri,Zil-hicce ayının ilk on gecesi, Meherrem ayının ilk on gecesi, her cüme ve bazaar ertesi geceleride mübarek gecelerdir.

Aşağıdakı hedisi-şeriflerde bu mübarek geceler haqqında bele yazılıb:
1- Rehmet qapıları dörd gece açılır.O gecelerde edilen dua, tövbe redd olmaz.Fitr bayramının ve Qurban bayramının birinci geceleri, Şabanın on beşıncı (Berat) gecesi ve Arefe gecesi.
(Qedr gecesi bir çox hedislerde bildirildiği üçün buradada bildirilmesi lazım görülmemişdi. )
2- Allah Teala ibadetler içinde Zil-hiccenin ilk on gününde edilenler daha çox sever.Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir illik orucun savabı verilir.Gecelerinde qılınan namaz, Qedr gecesinde qılınan namaz kimidir.Bu günlerde çoxlu tesbih, tehlil ve tekbir ediniz
3- Bir müselman Terviye günü oruc tutarsa ve günah söylemesse Allah Teala onu elbette cennetlik eder.
4- erefe gününe hörmet ediniz!Çünki erefe, Allahu Tealanın qiymet verdiyi bir gündür.
5- erefe günü ibadet edenlet, cehennemden azad olar.
6- erefe günü oruc tutanların iki illik günahları efv olar.Biri keçmiş ilin, digeri gelecek ilin günahıdır. (erefe Zil-hicce ayının doqquzuncu günüdür.Başqa günlere erefe deyilmir.)
7- erefe günü 1000 İxlas oxuyanın bütün günahları efv olur ve her duası qebul olur.Hamısı Besmele ile oxunmalıdır.
8- Receb ayı Allahu Tealanın ayıdır.Receb ayına hörmet edene, Allahu Teala bu dünyadada, axiretdede her şey verer.
9- Receb ayının ilk Cüme gecesine (Regaib kandili ve ya gecesi) hörmet edene Allahu Teala qebr ezabı etmez, dualarını qebul eder.Yalnız yeddi kesi efv etmez ve dualarını qebul etmez:Faiz alan ve ya veren, müselmanları xor gören, anasına ve babasına qarşı gelen ve ya eziyyet eden övlad, müselman olan ve islama uyan erine uymayan qadın, müğenniliyi ve çalğıçılığı senet edinenler, zina edenler, beş defe namaz qılmayanlar.(Bunlar bu günahlardan el çekmedikce, tövbe etmedikce duaları qebul olmaz. )
10- Cebrayıl eleyhissalam mene geldi.Qalx namaz qıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının on beşinci (Berat) gecesidir dedi.Bu geceye hörmet edenleri Allahu Teala efv eder.Yalnız cadugerleri, falçıları, xesisleri, içki içenleri ve zina edenleri efv etmez.
11- Berat gecesini qenimet, fürset biliniz! Çünki, bilinen gecedir.Şabanın onbeşinci gecesidir.Qedr gecesi çox müqeddes olsada hansı gece olduğu bilinmir.B u gece çox ibadet edin. Yoxsa qiyamet günü peşman olarsız.
12- Recebin 27-ci günü oruc tutana 60 illik oruc savabı verilir.
13- Şabanın 15-ci gecesini ibadetle, gündüzünüde orucla kecirin! O gece Allahu Teala buyurur ki, " efv isteyen yoxmu efv edeyim, ruzi isteyen yoxmu ruzi vereyim, derdli yoxmu sehhet vereyim.Ne isteyen varsa, istesin vereyim.bu hal sabaha qeder davam eder. 14- Aşurenin müqeddesliyinden faydalanın!Bu mübarek günde oruc tutan melekler, peyğemberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri qeder savab qovuşar.
15- erefe günü tutulan oruc min gün oruca beraberdir.
16- Cüme günü oruc tutan üçün on axiret günü oruc savab yazılır.
17- Zil-hiccenin ilk doqquz günü oruc tutana, her gün üçün bir illik oruc savabı verilir.
18- Şevval ayında altı gün oruc tutan yeni doğmuş kimi günahsız olar.
19- Ramazan ayından başqa, ALLAH rızası üçün bir gün oruc tutan yaxşı bir yarış atının bir esrde alacağı mesafe qeder cehennemden uzaqlaşır.

Ya rebb!Sen menim rebbimsen, men ise senin qulunam. Sen her şeyi yaradansan, men ise yaradılanam.Sen ruzi verensen, men ise ruzi alanam.Sen mülkün sahibisen, men ise kölenem.Sen qüvvet sahibisen,men ise acizem.Sen varlısan, men ise sene möhtacam.Sen ebedisen, men ise ölüme mehkumam.Sen yaxşılıq eliyensen, men ise pislik eliyenem.Sen bağışlayansan, men ise günahkaram.Sen verensen, men ise alanam.Sen comerdsen, men ise dua edenem. Ey merhemetlilerin en merhemetlisi!Rehmetinle menim günahlarımı bağışla.
Amin.
Views: 2050 | Added by: Yasin_36 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Ad *:
Email:
Kod *:
Hz Əli (ə)
       
  
 

Xəbər Göndər
                            
 
  Quranda Axtar
 

 
Əl-Mizan

       


Hikmət Çırağı
               
 
                                   


Bizim Kitabxana

                                     Kərbəla Tarixi
 

                          
Halal Studiyası
 
 

Bizim Videolar
  
 Bu Bayraqlara Sayqı Göstər
 Peyqəmbərlər (ə)
  Dost Saytlar
 • www.ibret.az
 • www.deyerler.org
 • www.islam-azeri.az
 • www.islamadogru.biz
 • www.ya-ali.ucoz.net
 • www.hz-ali.tk
 • www.ahliman.com
 • www.ihq.az
 • www.seyyidtaleh.com
 • www.iman.ge
 • www.al-shia.my1.ru
 • www.ocaqnejad.net
 • www.ixlas.az
 • www.islamaz.com
 • www.qedir-xum.tk
 • www.seyyidtaleh.com
 • www.islammektebi.org
 • www.zeka.az
 • www.islamkutuphanesi.com
 • www.islaminsesi.az
 • www.birlik.az
 • www.ezherkursu.moy.su

 • www.ehlibeytnuru.ucoz.com

  Saytı Xalid Azadoğlu hazırladı
  Bütün hüquqlar qorunur

  HAQQ GƏLDİ BATİL MƏHV OLDU

  Copyright MyCorp © 2022