İslamdan yüksək şərəf yoxdur

Hz Əli (ə) null

Əsas Menu
Alimlərimizin SaytlarıAllahın CC adlarıNamaz Dinin Sütunudur

Namaz Qılırsınızmı?
Ümumi səslər: 347

Bölmələr

Salam [156]
Salamun Əleykum


14 Məsum

1.Hz Məhəmməd (s.ə.s)
2.Hz Əli (ə)
3.Hz Fatimə (s.ə)
4.Hz Həsən (ə)
5.Hz Hüseyn (ə)
6.Hz.Zeynalabidin (ə)
7.Hz Baqir (ə)
8.Hz Cəfəri Sadiq (ə)
9.Hz Kazim (ə)
10.Hz Rza (ə)
11.Hz Nəqi (ə)
12.Hz Təqi (ə)
13.Hz Həsən Əskəri (ə)
14.Hz Mehdi (ə.f)


Səhabələr

Əmmar Yasir (r.ə)

Hücr ibn Ədiyy (r.ə)

Bilal Həbəşi (r.ə)

Meysəm Təmmar (r.ə)

Müslüm ibn Əqil (r.ə)

Həbib ibn Məzahir (r.ə)

Salman Farisi (r.ə)


Sizdə Zəvvar Olun


 
Əhlibeyt TV


Qan Yaddaşımız


Admin-Xalid Azadoğlu


Dövlət Bayrağımız
Hədis kitabları

Əhli Beyt (ə.s.)
40 məclis - 1000 hədis
Camaat namazı hədisləri
14 məsumdan möcüzələr
Nəhcul Bəlağə (türkcə)
Mizanul Hikmət (1-ci cild)
Mizanul Hikmət (2-ci cild)
Səhifeyi Səccadiyyə
Nəhcul Bəlağə (1-ci hissə)
Nəhcul Bəlağə (2-ci hissə)
Bir dəstə gül
Ğurərul Hikəm
Tuhəful Ukul (ağıllara hədiyyə)
Məscidlərin fəziləti
Hədis çırağı (İmam Rza (ə.s.)


Videolarımız

Namazı Belə Qılaq

Böyük İslam Alimləri

Saytda olanlarÜmumi: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0


Saytımıza Daxil OlKəbəMain » Xəbər arxivi

null

Bölmə: Salam | Baxılıb: 769 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-07-17 | Şərhlər (0)

 

İslаm dinində niyə «hicаb» qаnunu qоyulmuşdur? Оnun zərurəti nədir və nə üçün lаzımdır? İstər kişi, istərsə də qаdın хüsusi əhəmiyyətə qаildir və bu mətləb Qurаni-kərimdə gəlmişdir: «Biz Аdəm övlаdlаrını (kərаmətli və əziz еtdik) şərəfli еtdik, оnlаrı qurudа və dənizdə (miniklərlə) dаşıdıq, оnlаrа pаk şеylərdən ruzi vеrdik... (İsrа surəsi 70-ci аyə) 


Аdəm övlаdlаrının əziz tutulmаsı qаdın və kişinin hər ikisinə аiddir. Cinsiyyət üstünlüyünün hеç bir məfhumu (mənаsı) yохdur. Hər bir insаnın əziz və kərаmət sаhibi оlmаsı imаn sаlеh (хеyirli) əməl və təqvаyа bаğlılığı vаrdır. Cinsiyyətin fəzilət və üstünlük cəhətdən hеç bir təsiri yохdur, аmmа insаnın hеyvаni tərəfinə bаğlıdır. Hər bir insаnın şərаfət və kərаməti оnun mənəvi kаmаlı, аğlı, pəhrizkаrlığı və хеyir ... Ətraflı oxu»
Bölmə: Salam | Baxılıb: 875 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-07-13 | Şərhlər (1)


Əfsanə, yoxsa həqiqət? 

Son zamanlar Sistan-Bəluçistan əyalətində islam tarixindən kifayət qədər məlumatı olmayan bir şəxs Peyğəmbəri-əkrəmin (səlləllahu əleyhi və alih) əziz qızı barəsində "Fatimeyi-Zəhranın şəhadət əfsanəsi” adlı bir məqalə yazmışdır. O, həzrət Fatimənin (əleyha-salam) fəzilət və üstünlüklərini zikr etdikdən sonra ona qarşı göstərilən hörmətsizliyi və onun şəhadətini inkar etmişdir. Digərləri də öz çıxışlarında bu məsələni vurğulamışlar. Məqalədə islamın aydın və inkar olunmaz tarixi təhrif olunduğundan biz bu təhrifin bəzi guşələrini aydınlaşdırmaq, bu həqiqətləri bir qədər bəyan etmək məcburiyyətində qalmışıq ki, islamın böyük xanımı həzrət Fatimeyi-Zəhranın (əleyha salam) şəhadətinin tarixdə inkar olunmaz bir həqiqət olması hamıya məlum olsun. Əgər onlar belə bir bəhsi başlamasaydılar, b ... Ətraflı oxu»
Bölmə: Salam | Baxılıb: 875 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-07-12 | Şərhlər (0)


İslam Pеyğəmbəri Həzət Muhəmməd (s) buyurur : "Əsl tövbə еdən o kəsdir ki, əgər tövbə еtsə Allahı özündən razı еtsin. Hər kəs tövbə еtsə, amma ibadətin artırmasa, həqiqi tövbəkar dеyil. Hər kəs tövbə еtsə, amma libasını dəyişməsə həqiqi tövbəkar dеyil. Hər kəs tövbə еtsə, amma dostlarını dəyişməsə, həqiqi tövbəkar dеyil. 


Hər kəs tövbə еtsə, amma məclisini dəyişməsə, həqiqi tövbəkar dеyil. Hər kəs tövbə еtsə, amma əxlaqını, niyyətini dəyişməsə, həqiqi tövbəkar dеyil. Hər kəs tövbə еtsə, amma infaq еtməyə həqiqi tövbəkar dеyil. Hər kəs tövbə еtsə, amma arzularını qısa еdib dilini qorumasa, həqiqi tövbəkar dеyil. Hər kəs tövbə еtsə, amma artıq qəzadan (yеməkdən) bədənini qorumasa, həqiqi tövbəkar dеyil. Tövbə еdən bu xüsusiyyətləri özündə tapsa, o, həqiqi tövbəkardır".


Canlar sənə fəda ya ... Ətraflı oxu»
Bölmə: Salam | Baxılıb: 877 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-07-04 | Şərhlər (0)
Baxılıb: 698 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-07-02 | Şərhlər (0)

Xacə Əbasəlt Hərəvi adı ilə məşhurlaşmış Əbdus-səlam ibni Saleh ibni Süleyman hicri tarixi ilə 160-cı ilində Mədinədə dünyaya göz açıb. O, seçilmiş elm adamı və hədis nəql edən səhabələrdəndir. 


Bir çox elmi kitabların müəllifidir. Kitablarından biri İmam Rzanın (ə) əhvalatları və dünyasını dəyişməsindən bəhs edir. Elmə böyük marağı olduğundan Bağdad, Bəsrə, Kufə, Hicaz, Yəmən və s şəhərlərə səfərlər edib. Bir çox alimlərdən çoxlu hədis öyrənib. İmam Rza (ə) Mədinədən Xorasana hicrət edərkən İmamın (ə) məhzərinə gəldi.


İmam (ə) şəhadətə çatana kimi həzrətin (ə) feyzlə dolu vücudundan bəhrələnib. Beləki tarixi mətnlərdə Əbasəlt İmam Rzanın (ə) xidmətçisi kimi xatırlanır.


İmam (ə) şəhadətə çatdıqdan sonra İslamın nurani məktəbinin və düşüncəsinin xidmətində olub. İmamın (ə) tövsiyəsi əsasında gücü çatdığı miqdarda şiə məarifini təbliğ etməklə ... Ətraflı oxu»
Baxılıb: 803 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-07-02 | Şərhlər (0)
Baxılıb: 761 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-29 | Şərhlər (0)Baxılıb: 1031 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-26 | Şərhlər (2)
Mühəqqiq: Ayətulah əl-uzma Məkarim ŞiraziNə üçün Hüseyn (əleyhis-salam) unudulmur?

Bəşəriyyət tarixinin ən şanlı qəhrəmannaməsinə çevrilən İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın həyat tarixinin əhəmiyyəti təkcə hər il milyonlarla insanın hisslər dalğasını təlatümə gətirməsində, bütün mərasimlərdən daha artıq həyəcanlı və əzəmətli bir mərasim yaratmasında deyil; əksinə onun əhəmiyyəti əsas etibarı ilə pak dini-insanı və ictimai amillərdən başqa bir amilinin olmamasındadır; bu tarixi hadisənin ildönümü münasibəti ilə təşkil olunan əzəmətli tədbir və yığıncaqların heç bir müqəddiməyə, təbliğat fəaliyyətlərinə ehtiyacı yoxdur və bu nöqteyi-nəzərdən də misilsiz bir hadisədir ... Ətraflı oxu»
Baxılıb: 742 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-24 | Şərhlər (0)
«Mənzilət» və «Yəumud-dar» hədisləri 
Mənzilət hədisi
Böyük şiə və sünni təfsirçilərinin bir çoxu «Mənzilət» hədisini «Əraf» surəsinin 142-ci ayəsində söhbət olunan «Musanın 40 günlük Allah hüzuruna getməsi və qardaşı Harunun onun yerində canişin olması» hadisəsinin əsnasında bəyan etmişlər.
«Mənzilət» hədisi belədir: «Peyğəmbər (s) Təbuk meydanına tərəf getmək istəyirdi. Peyğəmbərə xəbər çatmışdı ki, Roma imperiyası Hicaz, Məkkə və Mədinəni tutmaq üçün böyük bir qoşun hazırlayıb. Peyğəmbər (s) böyük bir qoşun hazırlayıb Təbuk məntəqəsinə tərəf hərəkət etdi. Hərəkət etməzdən qabaq Əli (ə)-ı öz yerində canişin təyin edib Mədinədə saxladı. Əli (ə) peyğəmbərə buyurdu:-Ya Rəsulallah! Məni burada uşaqlar və ... Ətraflı oxu»
Baxılıb: 942 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-24 | Şərhlər (0)

« 1 2 ... 21 22 23 24 25 »
Hz Əli (ə)
       
  
 

Xəbər Göndər
                            
 
  Quranda Axtar

 
Əl-Mizan

       


Hikmət Çırağı
               
 
                                   


Bizim Kitabxana

                                     Kərbəla Tarixi
 

                          
Halal Studiyası
 
 

Bizim Videolar
  
 Bu Bayraqlara Sayqı Göstər
 Peyqəmbərlər (ə)
  Dost Saytlar
 • www.ibret.az
 • www.deyerler.org
 • www.islam-azeri.az
 • www.islamadogru.biz
 • www.ya-ali.ucoz.net
 • www.hz-ali.tk
 • www.ahliman.com
 • www.ihq.az
 • www.seyyidtaleh.com
 • www.iman.ge
 • www.al-shia.my1.ru
 • www.ocaqnejad.net
 • www.ixlas.az
 • www.islamaz.com
 • www.qedir-xum.tk
 • www.seyyidtaleh.com
 • www.islammektebi.org
 • www.zeka.az
 • www.islamkutuphanesi.com
 • www.islaminsesi.az
 • www.birlik.az
 • www.ezherkursu.moy.su

 • www.ehlibeytnuru.ucoz.com

  Saytı Xalid Azadoğlu hazırladı
  Bütün hüquqlar qorunur

  HAQQ GƏLDİ BATİL MƏHV OLDU

  Copyright MyCorp © 2024