İslamdan yüksək şərəf yoxdur

Hz Əli (ə) null

Əsas Menu
Alimlərimizin SaytlarıAllahın CC adlarıNamaz Dinin Sütunudur

Namaz Qılırsınızmı?
Ümumi səslər: 347

Bölmələr

Salam [156]
Salamun Əleykum


14 Məsum

1.Hz Məhəmməd (s.ə.s)
2.Hz Əli (ə)
3.Hz Fatimə (s.ə)
4.Hz Həsən (ə)
5.Hz Hüseyn (ə)
6.Hz.Zeynalabidin (ə)
7.Hz Baqir (ə)
8.Hz Cəfəri Sadiq (ə)
9.Hz Kazim (ə)
10.Hz Rza (ə)
11.Hz Nəqi (ə)
12.Hz Təqi (ə)
13.Hz Həsən Əskəri (ə)
14.Hz Mehdi (ə.f)


Səhabələr

Əmmar Yasir (r.ə)

Hücr ibn Ədiyy (r.ə)

Bilal Həbəşi (r.ə)

Meysəm Təmmar (r.ə)

Müslüm ibn Əqil (r.ə)

Həbib ibn Məzahir (r.ə)

Salman Farisi (r.ə)


Sizdə Zəvvar Olun


 
Əhlibeyt TV


Qan Yaddaşımız


Admin-Xalid Azadoğlu


Dövlət Bayrağımız
Hədis kitabları

Əhli Beyt (ə.s.)
40 məclis - 1000 hədis
Camaat namazı hədisləri
14 məsumdan möcüzələr
Nəhcul Bəlağə (türkcə)
Mizanul Hikmət (1-ci cild)
Mizanul Hikmət (2-ci cild)
Səhifeyi Səccadiyyə
Nəhcul Bəlağə (1-ci hissə)
Nəhcul Bəlağə (2-ci hissə)
Bir dəstə gül
Ğurərul Hikəm
Tuhəful Ukul (ağıllara hədiyyə)
Məscidlərin fəziləti
Hədis çırağı (İmam Rza (ə.s.)


Videolarımız

Namazı Belə Qılaq

Böyük İslam Alimləri

Saytda olanlarÜmumi: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0


Saytımıza Daxil OlKəbəMain » Xəbər arxivi

 


Baxılıb: 1106 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-23 | Şərhlər (0)
Baxılıb: 891 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-23 | Şərhlər (0)


Gözəl bir musiqi yüklə


Baxılıb: 1748 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-23 | Şərhlər (1)

"Qəlbim təmizdir" deyib namaz qılmayanlara cavab 


Mütəal Allah, insanların maddiyyat aləmində və həm də Axirətdə səadət əldə etmələri üçün, nizama uyğun bir proqram tərtib etmişdir ki, həmin proqram insanların zahiri deyil, həqiqi xoşbəxtliyini təmin etməkdədir. Bu proqramın tələblərində hər hansısa bir yoruculuq, mürəkkəblik, ağırlıq müşahidə etmək qeyri-mümkündür. Bu proqram, insanların enerji, güc-qüdrət, fitrət, daxili aləm, zəka, ruh və bütövlükdə vücuduna tamamilə uyğun bir formada tərtib edilmişdir. Bir-iki sözlə ifadə etsək, vacib əməlləri tərk etməmək, qadağan edilmiş haramlardan çəkinməkdən ibarətdir həmin proqram. Bu vacib əməllərə riyaət etmək, eləcə də, haramları tərk etmək, heç şübhəsiz insanların yalnız özləri üçün səmərəli, qazanclı (mənfəətli) olması səbəbilədir. Yəni, vacib əməli yerinə yetirmək, haram və bəyənilməyən işlərdən çəkinmək insanın özü üçün bir səmər ... Ətraflı oxu»
Attachments: Image 1
Bölmə: Salam | Baxılıb: 1018 | Əlavə etdi: Vaska | Tarix: 2011-06-23 | Şərhlər (0)

Qurani Məcid İslam Peyğəmbərinin (s) əbədi yaşar möcüzəsidir. Allah onu nqazil etməklə insanların elm və əməl proqramını təsdiq etdi. Hər bir susuz bu kəlamın həqiqətlər toplusu olan zülalından dadsa doyar, hər yolunu azmış şəxs onun nuru və hidayəti sayəsində nicat tapa bilər. amma Qurandan yalnız vəhy ailəsinin vasitəsi ilə istifadə etmək lazımdır. Belə olan təqdirdə onun batini və zahiri mənalarını əxz edib sirr və rəmzlərini anlamaq mümkündür. Onlar dinin kökü və ilahi hikmətin sahibdirlər.


Əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: "Mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram: biri Allahın kitabı, ikinci isə mənim Əhli-beytimdir. Onlardan ayrılmayın ki, yolunuzu azmayasınız". Quranı yalnız onun müəllimləri vasitəsilə, pak və müqəddəs imamların rəhbərliyi altında öyrənib əməl etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Quranda məsum İmamlar (ə) barəsində saysız dərəcədə ayələr mövcuddur. Silsiləvi yazılar ... Ətraflı oxu»
Attachments: Image 1
Baxılıb: 884 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-21 | Şərhlər (0)

Məadın olacağına dəlalət edən dəlillərdən biri yaradılışın əbəs olmamasıdır. Allahın bütün işləri məqsəd yönlüdür, çünki belə olmasaydı onda əbəs və bihudə olardı. Ümumiyyətlə ağıl və şüura malik olan hər kəs işi hikmət və məsləhətə uyğun olan surətdə görür. Allahın da işləri bu qanundan kənarda deyildir. Müddəamızı xaricdəki hadisələri müşahidə etməklə təsdiq etmək olar. Ulduzların və planetlərin hərəkəti, fəsillərin qanuna uyğun surətdə bir-birini əvəz etmələri və s... bütün bunlar Qüdrətli və Həkim olan bir xaliqin varlığının nişanəsidir.


Əgər məad olmasa bütün bunlar bihudə və mənasız olar. Çünki dünya əməl meydanıdır ki, burada əməllərə görə cəza və mükafat verilmir. Gözümüzün önündə nə qədər əyinlərinə yazıqlıq donu geymiş canavarlar vardır ki, insanlara müsəllət olublar və nə qədər pak, təqvalı insanlar vardır ki, tamam ömürlərini sədaqətlə yaşayıb heç bir kəsə zərər yetir ... Ətraflı oxu»
Attachments: Image 1
Baxılıb: 854 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-21 | Şərhlər (0)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Keçmiş diktatoru Zeynalabidin Bin Əli onun iştirakı olmadan keçiriləcək məhkəmədən öncə ona qarşı bütün ittihamları rədd edib.(VOA) Bin Əlinin vəkili Əkrəm Azuri bildirib ki, keçmiş diktator Tunisin qarmaqarışıqlıq dövründən çıxacağına ümid bəsləyir. Bin Əli kütləvi nümayişlər nəti ... Ətraflı oxu»

Baxılıb: 787 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-20 | Şərhlər (0)

"Ərəb intellektual fəaliyyətinin heyrətamiz inkişafı bizə insan şüurunun tarixi təkamülünə dair ən maraqlı nəsihətamiz nümunəsini nümayiş etdirir” (Skott )


Müsəlmanların bəzi nailiyyətləri haqda Dreyper belə deyir: "Eksperimental elmlərdən onlar (müsəlmanlar) kimyanı kəşf etdilər; bu elmin ən vacib reaktivlərini: azot turşusu, spirt və s.-aşkar etdilər. Onlar bu elmi tibbdə tətbiq etdilər, ilk dəfə olaraq farmakopeyanı nəşr etdilər: mineral preparatları ona əlavə etdilər”.


Mexanikada onlar aşağı düşən cisimlərin qanununu müəyyən etdilər, qravitasiyanın təbiəti haqda aydın təsəvvürə malik idilər: mexaniki enerji nəzəriyyəsindən agah idilər. Hidrostatikada müsəlman alimlər cisimlərin kütləsinin ilk cədvəlini tərtib etdilər, flotasiya və cisimlərin suda batması üzrə traktatlar yazdılar. Onlar refleksiya fenomenini və işığın sınma qanununu (refraksiya) dərk etmişdilər. Əlqəzən (İbn əl-Heysəm) böy ... Ətraflı oxu»
Baxılıb: 1092 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-20 | Şərhlər (0)

Elmi-texniki tərəqqinin, inkişаfın ən yüksək pilləsində olаn xristiаn Аvropаsı və mühаribə, səfаlət girdаbındа boğulаn müsəlmаn Şərqi. Nədən Аvropа bu qədər inkişаfdа olduğu hаldа, müsəlmаn dünyаsı günü-gündən geriləyir? Özü də bu təzаd dəqiq sərhədlər çərçivəsində аydın şəkildə hiss olunur. Təxminən son yüz ildə sosioloqlаrın, tаrixçilərin və digər cəmiyyət tədqiqаtçılаrının mürаciət etdiyi mövzulаr sırаsındа ön yerləri tutаn bu suаlа çoxlu sаydа əsərlər həsr olunub. Nə qədər qəribə də olsа bu mövzuyа ən çox diqqət edən müsəlmаn Şərq аlimləri olub.


Təbii ki, bu mövzudа аpаrılаn аrаşdırmаlаrın əsаs obyekti inаnclаr olub. Bəşəriyyət yаrаndığı gündən onu idаrə edən, yönəldən inаnclаr. Bir toplumun inkişаf dinаmikаsını, tərəqqi meyllərini аrаşdırаn tədqiqаtçı mütləq həmin toplumun tаpındığı inаncа mürаciət edir. Аvropа və Şərqin (söhbət yаxın və ortа Şərqdən gedir.M) inkişаf meyllərini, tərəqqi və geriləmə ... Ətraflı oxu»
Baxılıb: 867 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-20 | Şərhlər (0)

«Məşhədi Dadaş» məscidinin imamcüməsi Hacı Şahin Həsənоvun Cümə söhbəti.


«Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir!»


(Cümə surəsi, ayə 9)


Sizə və özümə İlahi təqvaya riayət еtməyi tövsiyə еdirəm. Ötən həftələrdə Quranın buyurduğuna əsasən insanın açıq-aşkar düşməni оlan şеytan haqqında danışırdıq. Və dеmişdik ki, Quran buyurur ki şеytanın insan üzərində hеç bir hakimiyyəti yохdur. Buna baхmayaraq insan şеytandan uzaq qalmaq üçün özünə arхalanmalı dеyil, о bu işdə Allaha pənah aparmalıdır. Öz gücü şеytanla mübarizədə yеtərli dеyildir. Və bu ömrün sоnuna qədər bеlə davam еdir. İnsan ömrünün sоnuna qədər şеytanla mübarizədə öz gücünə dеyil, Allaha arхalanmalıdır. İnsanın yaranma hədəfi də еlə Allaha sığınmaqdır. О öz еhtiyaclı оlduğunu yalnız bеlə оlan halda başa düşə bilər. ... Ətraflı oxu»
Baxılıb: 937 | Əlavə etdi: ehlibeytasiqi | Tarix: 2011-06-19 | Şərhlər (0)

« 1 2 ... 22 23 24 25 »
Hz Əli (ə)
       
  
 

Xəbər Göndər
                            
 
  Quranda Axtar

 
Əl-Mizan

       


Hikmət Çırağı
               
 
                                   


Bizim Kitabxana

                                     Kərbəla Tarixi
 

                          
Halal Studiyası
 
 

Bizim Videolar
  
 Bu Bayraqlara Sayqı Göstər
 Peyqəmbərlər (ə)
  Dost Saytlar
 • www.ibret.az
 • www.deyerler.org
 • www.islam-azeri.az
 • www.islamadogru.biz
 • www.ya-ali.ucoz.net
 • www.hz-ali.tk
 • www.ahliman.com
 • www.ihq.az
 • www.seyyidtaleh.com
 • www.iman.ge
 • www.al-shia.my1.ru
 • www.ocaqnejad.net
 • www.ixlas.az
 • www.islamaz.com
 • www.qedir-xum.tk
 • www.seyyidtaleh.com
 • www.islammektebi.org
 • www.zeka.az
 • www.islamkutuphanesi.com
 • www.islaminsesi.az
 • www.birlik.az
 • www.ezherkursu.moy.su

 • www.ehlibeytnuru.ucoz.com

  Saytı Xalid Azadoğlu hazırladı
  Bütün hüquqlar qorunur

  HAQQ GƏLDİ BATİL MƏHV OLDU

  Copyright MyCorp © 2024